VAMED Dienstleistung 1.jpg

Medische technologie

Medische technologie

Uitgebreide diensten voor gezondheidszorg

VAMED biedt het complete scala aan diensten voor zorginstellingen. Het dienstenaanbod van VAMED heeft een modulaire structuur en omvat alle werkgebieden van technisch, commercieel en infrastructureel beheer tot en met algemeen operationeel beheer. Het optimaliseren van de processen minimaliseert kosten en zorgt voor de vereiste kwaliteit van service. We nemen bijvoorbeeld het medisch technologiebeheer en het beheer van bijvoorbeeld OK instrumentarium van u over. Wij zorgen voor de inkoop van medische, chirurgische, huishoudelijke en zakelijke benodigdheden of bijvoorbeeld de levering van steriele goederen.

Verschillende logistieke taken zorgen voor maximale leveringszekerheid en zorgen ervoor dat processen worden geoptimaliseerd en kosten worden geminimaliseerd.

Medische technologie

medische technologie beheer

 • (Lifecycle) planning
 • Financiering
 • Inkoop
 • Inbedrijfstelling
 • Ingebruikname en training
 • Service en onderhoud      

Service en medische technologie

 • Planning  
 • Financiering
 • Aankoop
 • Inbedrijfstelling
 • Ingebruikname en training
 • Service en onderhoud

Met onze uitgebreide service voor medische technologie, garanderen we dat alle apparaten zo permanent mogelijk beschikbaar zijn en dat alle wettelijke vereisten strikt worden nageleefd. We combineren functie en beschikbaarheid met waarde behoud en efficiëntie. Omdat VAMED een fabrikantonafhankelijke serviceprovider is, hebben onze experts een brede kennis van medische apparatuur. Ons volledige serviceaanbod omvat servicebeheer inclusief documentatie, kwaliteitsbeheer, al het onderhoud, testen, reparaties en training, evenals advies en planning.

Neem contact op met:

Hermed Medrott Medical B.V.: Telefoon + 31(0)181 419 390

 • fabrikantonafhankelijke serviceprovider
 • tientallen jaren ervaring
 • internationale benchmarking
 • hoogste internationale normen volgens ECRI
 • Planning en bouwtoezicht
 • Haalbaarheid, doel- en masterplanning
 • Projectmanagement
 • Inbedrijfstelling planning, training en verhuiscoördinatie
 • Consultancy

Moderne apparatuur voor medische technologie is een belangrijke succesfactor voor een efficiënte en hoogwaardige zorg voor patiënten. Tegelijkertijd speelt het een belangrijke rol in de competitie voor medische professionals. Aan de andere kant veroorzaakt medische technologie hoge kosten voor aanschaf en gebruik. De verscheidenheid aan mogelijkheden en de toenemende complexiteit van de apparaten overweldigen veel ziekenhuizen met nieuwe en herinvesteringen. De ervaren en onafhankelijke medische technologieplanners van VAMED maken het mogelijk om de juiste beslissing te nemen op het gebied van conflicten tussen aanbiedingen van fabrikanten, wensen van artsen, bedrijfsstrategie, case-mix en case-flat rates.

Adequaat onderhoud aan medische apparatuur is mogelijk als beslissingen kunnen worden genomen op basis van de juiste informatie. De beschikking over deze informatie is dus van groot belang. Kennis over bijvoorbeeld het gebruik, onderhoud en service van de apparatuur is nodig alvorens optimalisatie van het onderhoud of de aanschaf doorgevoerd kan worden. Een biomedical checkup rapport levert deze gedetailleerde informatie en geeft daarnaast een overzichtelijke kijk op het complexe geheel van medische inventaris, onderhoudscontracten en onderhoudsplanning. Het rapport geeft een analyse van de huidige status en een advies voor de toekomst van alle medische inventaris ten einde deze die aandacht te geven die het nodig heeft.

Tijdens een biomedical checkup verzamelen we alle informatie over de huidige apparatuur, de service contracten, het aanschafproces en de serviceplanning. Na analyse van deze gegevens zullen we met de kennis en ervaring van VAMED aanbevelingen presenteren over potentiele besparingen en waar de service planning en aanschaf geoptimaliseerd kan worden, rekening houdend met de hoge kwaliteits- en prestatie eisen van het ziekenhuis.

Doelen: Een uitgebreid overzicht van de status van medische apparatuur, verhogen van de patient tevredenheid, verbeteren van de ziekenhuisprestaties, verlaging van de kosten om de doelen van het ziekenhuis te behalen, veiligstellen van toekomstige ontwikkelingen.

Voordelen van de Biomedical Checkup:

 • Advies dat aansluit bij de strategie en service van het ziekenhuis
 • Uitgebreide kennis en leverancier onafhankelijkheid van VAMED
 • Advies bij optimalisatie van service en onderhoudsprocess van medische apparatuur
 • Advies in het beslissingsproces voor (her) investeringen van apparatuur
 • Heldere kijk op de medische technologie